Novosti

Natječaji

Javni poziv za financijsku potoru znanstvenim časopisima

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih i stručnih knjiga u tiskanome i elektroničkom obliku u 2014. godini.

Sukladno ovome javnome pozivu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dodjeljivat će financijske potpore nakladnicima (izdavačima) znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkom obliku.

Znanstvenom knjigom se, u smislu prvoga stavka, smatra autorska knjiga koja sadrži rezultate znanstvenih istraživanja u nekome području – znanstvena monografija, sveučilišni ili veleučilišni udžbenik, referentno djelo (enciklopedija, leksikon, rječnik, gramatika, pravopis, priručnik, povijesni pregled, klasično djelo znanosti/kulture, arhivska građa i sl.), znanstvena ili stručna urednička knjiga (zbirka tekstova više autora, zbornik sa znanstvenog ili stručnog skupa i sl.) te djelo za promicanje znanosti (znanstveno-popularno djelo).

Pravo prijave na Javni poziv imaju organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti (članak 22. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Narodne novine, broj 123/03, 198/03,105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09,  63/11, 94/13 i 139/13), organizacije civilnoga društva – udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj 88/01, 11/02 i 16/07)) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 11/02 i 144/10), te trgovačka društva a  pod uvjetom da su svi navedeni registrirani za nakladničku (izdavačku) djelatnost.

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je do 31. ožujka 2014. godine.

Skip to content