Novosti

Natječaji

Komunalno gospodarstvo i standard za 2014

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo je odluku o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2014. godinu.

Pod poticanjem razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda smatraju se sve aktivnosti koje će potaknuti ili pridonijeti boljem obavljanju određenih komunalnih djelatnosti i pružanju, odnosno isporuci komunalnih usluga, a koje će pridonijeti većoj kvaliteti življenja stanovnika na području jedinice lokalne samouprave i to naročito:

* Izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenja većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture,
* Izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora u naseljima,
* Nabavka opreme kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Sredstva kapitalne pomoći općini ili gradu u cilju poticanja razvoja komunalnog koja se mogu odobriti pojedinoj jedinici lokalne samouprave iznose do najviše 150.000,00 kuna.

Aktivnosti u svezi s istim projektima financijski se potiču na način da se u odnosu na ukupnu vrijednost projekta, odnosno koštanja investicije, sufinanciraju i to:

* Za izgradnju projektne i druge tehničke dokumentacije – najviše do 50% vrijednosti,
* Za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture – najviše do 75% vrijednosti,
* Za nabavku opreme – najviše do 75% vrijednosti.

Rok za predaju zahtjeva je 31. ožujka 2014.

Skip to content