Novosti

Natječaji

Natječaj u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima

Ministarstvo socijalne politike i mladih i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta pozivaju udruge koje su programski usmjerene za rad s djecom i/ili mladima da se prijave za financijsku podršku partnerskim projektima koji doprinose smanjenju svih pojavnih oblika nasilja nad djecom i mladima i vršnjačkog nasilja.
Udruge sukladno ovom natječaju, mogu prijaviti projekt za dva prioritetna područja. Prvo je usmjereno na prevenciju nasilja nad djecom i mladima i u nadležnosti je Ministarstva socijalne politike i mladih. U tom se području očekuju partnerstva udruga s ustanovama u socijalnoj skrbi ili drugim javnim institucijama u županiji u kojoj se projekt provodi. Drugo prioritetno područje u nadležnosti je Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a usmjereno je na prevenciju vršnjačkog nasilja među djecom i mladima, u partnerstvu udruga i odgojno-obrazovnih ustanova te ostalih dionika na lokalnoj razini. Naglasak u oba prioritetna područja bit će na neposrednom radu s korisnicima (djecom i mladima, odgojno-obrazovnim djelatnicima, roditeljima, počiniteljima nasilja, žrtvama nasilja, mladima u rizičnom ponašanju, djelatnicima ustanova u socijalnoj skrbi, sudovima, policiji).
Najveći iznos koji će se moći ostvariti po pojedinom projektu je 200.000,00 kuna, uz niz preduvjeta koje udruge-prijavitelji moraju ispuniti vezano uz transparentno i uredno poslovanje koje će jamčiti održivost i uspjeh ugovorenih projekata.
U svrhu koordiniranog i strateškog planiranja ulaganja na ovom području, ovaj natječaj po prvi put objavljuju zajednički dva ministarstva u suradnji s Uredom Vlade RH za udruge, a važnu podršku u provedbi natječaja te budućem praćenju i vrednovanju ugovorenih projekata daju četiri regionalne zaklade, u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva.
Detaljne upute za prijavitelje dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih (www.mspm.hr), Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (www.mzos.hr) i regionalnih zaklada kao provedbenih tijela u ovom Natječaju (www.zamah.hr; www.civilnodrustvo-istra.hr; www.zaklada-slagalica.hr; www.zaklada-dadic.hr).
Očekuje se da će se kroz ovaj natječaj osnažiti partnerstva udruga i ostalih lokalnih dionika u razvoju i provedbi projekata prevencije nasilja nad djecom i mladima te vršnjačkog nasilja, te osigurati uravnotežena teritorijalna rasprostranjenost projekata prevencije nasilja nad djecom i mladima te vršnjačkog nasilja u Republici Hrvatskoj.
Skip to content