Novosti

Natječaji

Javni poziv za institucionalnu podršku znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Javni poziv za institucionalnu podršku znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama u 2012. godini.

Sukladno ovome pozivu Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dodjeljivat će novčanu potporu znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama za redovitu djelatnost u 2012. godini.

Znanstvenom i znanstvenostručnom udrugom, u smislu prvoga stavka, smatra se dobrovoljno i registrirano udruženje znanstvenih i stručnih radnika osnovano radi djelovanja, promidžbe, unaprjeđenja i razvoja znanosti i struke, pružanja stručne pomoći u obrazovanju i stjecanju novih znanja iz područja znanosti za koje su osnovane te popularizacije znanosti i rezultata znanstvenih istraživanja.

Potpora se dodjeljuje za pokriće:

* troškova obavljanja osnovne djelatnosti
* opreme
* izobrazbe i usavršavanja članova.

U postupku ocjenjivanja zahtjeva za novčano podupiranje uvažavat će se:

* znanstveno, nacionalno i društveno značenje udruge
* broj članova udruge
* opseg ukupne djelatnosti udruge, osobito međunarodna suradnja
* udio znanstvene u ukupnoj djelatnosti udruge
* tradicija udruge.

Pravo prijave imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (NN, broj 88/2001. i 11/2002.) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Javni poziv za novčanu potporu otvoren je do 17. rujna 2012.

 

Skip to content