Novosti

Natječaji

Javni poziv za kandidiranje projekata – Fond za razvoj turizma

Ministarstvo turizma objavljuje Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa Fond za razvoj turizma u 2013. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava iz Fonda za razvoj turizma – razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove.

PODRUČJE FINANCIRANJA  I.
JAVNA INFRASTRUKTURA U TURIZMU su objekti javnih subjekata kojima se unaprjeđuje konkurentnost turističke destinacije razvojem različitih oblika turističke ponude (kongresni, zdravstveni, kulturni i drugi oblici turizma).

* višenamjenski objekti, centri/dvorane za održavanje specijaliziranih ugostiteljsko turističkih obrazovnih programa, kongresa/konvencija, izložbi, koncerata i drugih događanja
* javna golf igrališta (bez smještajnih objekata)
* objekti sportsko-planinskih turističkih odredišta (skijaški liftovi, vučnice, žičare, staze, sustavi za pravljenje umjetnog snijega i sl.)
* objekti lokalne infrastrukture: plaže, turistički informativni centri, centri za posjetitelje kao dio sadržaja projekta javne turističke infrastrukture i sl.
* objekti izletničke infrastrukture kao npr: vidikovci, špilje, biciklističke staze, planinarske staze, vinske ceste,  poučne staze i druge tematske ceste, putovi i staze.
* Tematski parkovi
* drugi objekti javne infrastrukture u turizmu

PODRUČJE FINANCIRANJA  II.
TURISTIČKE ATRAKCIJE
* objekti devastirane kulturne i povijesne baštine (dvorci, palače, kurije, utvrde, kuće tradicijske arhitekture, spomenici industrijske baštine, tradicijske radionice itd.) koji će se valorizirati kroz turizam kao objekti javne infrastrukture: muzeji, koncertne dvorane, dvorane za sastanke i/ili izložbe i sl.
* resursi prirodne baštine (nenaseljeni otoci, jezera, vodopadi, kanjoni, močvare, zaštićena prirodna područja i dr.) koji se valoriziraju kroz turizam.

Sredstva su namijenjena za:
a) izradu projektne dokumentacije:
– tehničke projektne dokumentacije (idejni, glavni, izvedbeni projekt,   aktivnosti vezane za rješenje o ovjetima građenja ili lokacijsku i  građevinsku dozvolu)
– programskih i projektnih studija razvoja pojedinih geografskih područja lokalne i raegionalne razine (npr. master planovi i dr)
– studija za realizaciju pojedinih/konkretnih projekata (studija zaštite okoliša, studija isplativosti ulaganja, poslovnih planova, i dr.)
b) pripremu ostale natječajne dokumentacije koja nedostaje investicijskom projektu javne  turističke infrastrukture, a neophodna je za kandidiranje projekata za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije
c) investicije: izgradnja, uređenje i obnova javne infrastrukture

Ministarstvo sufinancira do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog programa ili projekta. Minimalni iznos odobrene potpore je 100.000,00 kn, a maksimalni iznos po pojedinom korisniku, odnosno projektu/programu nije ograničen osim za trgovačka društva. Ukupna vrijednost projekta koji se kandidira za korištenje sredstava iz fondova EU, ne smije biti manja od 7.500.000,00 kn.

Skip to content