Novosti

Natječaji

Javni poziv za novčanu potporu u pripremi znanstvenih skupova i škola

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Javni poziv za novčanu potporu u pripremi znanstvenih skupova i škola u 2013. godini.

Znanstvenim i znanstvenostručnim skupom, u smislu prvoga stavka, smatra se redovito ili povremeno okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustava i rasprave o važnim pitanjima u području te donošenja smjernica i odluka u vezi s poticanjem daljeg razvoja znanosti ili struke.
Školama i radionicama, iz prvoga stavka, smatra se redovito ili povremeno znanstveno-edukacijsko okupljanje namijenjeno studentima i mladim znanstvenicima.

Potpora se dodjeljuje u najvećem iznosu od 50.000,00 kuna za pokriće:

* pripremnih troškova organizacije skupa, odnosno škole (izrada web stranice skupa, tiskanje poziva  i programa)
* zakupnine dvorane (do pet dana)
* tiskanje knjige sažetaka
* tehničke i organizacijske potpore
* troškova pozvanih izlaganja.

Propisani rok za prijavu je do 4. ožujka 2013.

Skip to content