Novosti

Natječaji

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata OCD-a

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2012. godinu.

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj i koje djeluju u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s Europskom komisijom ili provedbenom agencijom.

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti i organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, koje na projektu ugovorenom s Europskom komisijom ili nadležnom provedbenom agencijom u sklopu programa IPA Prekogranična suradnja i programa Višekorisnička IPA djeluju u svojstvu partnera iz Republike Hrvatske.

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti i organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a koje djeluju u svojstvu partnera na projektu financiranom u sklopu jednog od programa Europske unije navedenih pod točkom II. ovog Javnog poziva, izuzev programa IPA Prekogranična suradnja i Višekorisnička IPA, pri čemu će njihovo financiranje ovisiti o raspoloživosti financijskih sredstava.

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti i ostale organizacije civilnog društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne ustanove) koje djeluju u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s Europskom komisijom ili nadležnom provedbenom agencijom, pri čemu će njihovo financiranje ovisiti o raspoloživosti financijskih sredstava.

Sufinanciranje se može zatražiti za projekte:

1. za koje je potpisivanje ugovora s Europskom komisijom odnosno nekom od nadležnih provedbenih agencija preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti, a koji su ugovoreni:
a. tijekom 2011., ukoliko se aktivnosti

većinskim dijelom provode tijekom 2012. ili
provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2012. godini;

b. tijekom 2012. godine;

2. za koje je službena objava rezultata (a ne potpisivanje ugovora) od strane Europske komisije odnosno neke od provedbenih agencija preduvjet početka provedbe aktivnosti, a za koje su rezultati službeno objavljeni:

a. tijekom 2011., ukoliko se aktivnosti

većinskim dijelom provode tijekom 2012. ili
provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2012. godini;

b. tijekom 2012. godine.

Javni poziv otvoren je do 31. prosinca 2012. godine.

Zahtjev za sufinanciranje uz popratnu dokumentaciju s naznakom ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE može se dostaviti ili osobnom dostavom ili poštom na adresu:

Ured za udruge Vlade RH
Radnička cesta 80/V
10000 Zagreb

Opširnije

 

Skip to content