Novosti

Natječaji

Javni poziv za projekt “Dokvalifikacije i prekvalifikacije u obrtništvu”

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva objavljuje Javni poziv za projekt “Dokvalifikacije i prekvalifikacije u obrtništvu”

Sredstva u iznosu od 70% stvarno nastalih troškova dodjeljuju se fizičkim osobama koje su u 2010. i 2011. godini za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (N.N. br. 42/08):

* položile ispit o stručnoj osposobljenosti,
* položile majstorski  ispit,
* položile pomoćnički ispit,
* uspješno završile prekvalifikaciju prema verificiranim programima prekvalifikacije u ustanovama za obrazovanje odraslih, te
* fizičkim i pravnim osobama – poslodavcima koji su radnicima financirali polaganje navedenih ispita ili prekvalifikaciju.
Sredstva u iznosu od 70% stvarno nastalih troškova dodjeljuju se fizičkim osobama koje su u 2010. i 2011. godini položile ispit o stručnoj osposobljenosti čije polaganje je propisano Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (N.N. br. 178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10 i 112/10) i subjektima malog gospodarstva-poslodavcima koji su svojim radnicima financirali polaganje navedenog ispita.

Sredstva u iznosu od 70% stvarno nastalih troškova dodjeljuju se subjektima malog gospodarstva koji su u 2010. ili 2011. godini ishodili dozvolu (licencu) Hrvatske obrtničke komore za izvođenje praktičnog dijela naukovanja.

Sredstva u iznosu od 70% stvarno nastalih troškova odobravaju se fizičkim osobama koje su položile pomoćnički ispit, ispit o stručnoj osposobljenosti, majstorski  ispit ili su se prekvalificirale za rad u obrtničkim zanimanjima, te fizičkim i pravnim osobama – poslodavcima koji su za radnike financirali polaganje ovih ispita ili prekvalifikaciju, a zbog nedostatka  proračunskih sredstava nisu ostvarile pravo na povrat sredstava u 2010. godini u skladu s projektom “Dokvalifikacije i prekvalifikacije u obrtništvu” za 2010. godinu.

Projekt i potrebna dokumentacija za prijavu na Javni poziv dostupna je u  Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, 10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, na internetskim stranicama Ministarstva www.mingorp.hr te u poduzetničkim institucijama na lokalnim razinama.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava.

 

Skip to content