Novosti

Natječaji

Javni poziv za projekt “GAZELE” za 2011. godinu

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva objavljuje Javni poziv za projekt “GAZELE”  za 2011. godinu

Korisnici državne potpore po ovom Projektu su proizvodni subjekti malog gospodarstva: obrti, trgovačka društva i zadruge (osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo) i subjekti malog gospodarstva koji pružaju usluge vezane uz proizvodnju – trgovačka društva, obrti i zadruge, definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02.) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/07.), a registrirani su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007. (NN 58/07.) za Područje C, Odjeljak od 10 do 32, Područje F, Odjeljak 43, Skupina 43.2 i 43.3 te Područje J, Odjeljak 62.

Poslovni subjekt – gazela prema ovom Projektu je gospodarski subjekt malog gospodarstva: obrt, trgovačko društvo i zadruga, koji:

* posluje najmanje tri pune kalendarske godine (poslovna djelatnost je registrirana do 01. siječnja 2008. godine),
* ima ostvareni prihod u 2010. godini za najmanje 30% veći od prihoda u 2008. godini,
* povećava broj zaposlenih u svim godinama navedenog trogodišnjeg razdoblja,
* ostvaruje prihode od izvoza u svim godinama navedenog trogodišnjeg razdoblja u iznosu najmanje 25% ukupnih prihoda.

Djelatnosti poljoprivrede, ribarstva i akvakulture, te primarne prerade proizvoda iz tih djelatnosti, kao i djelatnosti cestovnog prijevoza, financijske institucije, komunalno gospodarstvo, trgovina i agencije za posredovanje ne mogu koristiti ova sredstva.

Sredstva su nepovratna, a namijenjena su za projekte/investicijske programe:
* proizvodnih i prerađivačkih djelatnosti,
* tehnološkog razvoja, inovativnih poslovnih rješenja i primjene inovacija,
* strateškog poslovanja i upravljanja.

Zahtjevi za dodjelu sredstava podnose se na propisanom obrascu s traženom dokumentacijom, poštom ili osobno u pisarnicu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, 10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom Projekta “GAZELE” za 2011. godinu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na info-telefon 0800/234-505.

Javni poziv je otvoren 60 dana od dana objavljivanja (25.02.2011.).

Opširnije

 

Skip to content