Novosti

Natječaji

Javni poziv za Projekt Klasteri zajedno do uspjeha

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavljuje Javni poziv za Projekt “Klasteri zajedno do uspjeha” za 2012. godinu.

Ministarstvo poziva subjekte malog gospodarstva, zadruge, obrte, gospodarsko interesna udruženja, društva s ograničenom odgovornošću, dionička društva koja se bave proizvodnjom i pružaju usluge vezane uz proizvodnju, osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo, da dostave svoje zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava koja se odobravaju kao državne potpore male vrijednosti.

Najviša pojedinačna potpora za klastere u osnivanju je 400.000,00 kuna, a najviša pojedinačna potpora za operativne klastere je 650.000,00 kuna. Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troškova.

Projektom se odobravaju sredstva potpore za slijedeće poslovne aktivnosti:

Klasteri u osnivanju

a. Usluge studije opravdanosti osnivanja klastera
b. Izrada plana i programa rada
c. Izrada investicijskog projekta i tehničko-tehnološkog elaborata,
d. Stručno usavršavanje i ostale konzultantske usluge
e. Izrada dizajna proizvoda, ambalaže i poslovne dokumentacije
f. Promidžbene aktivnosti (istraživanje tržišta, marketing, web-stranice isl.)
g. Ispitivanje, atestiranje i zaštita proizvoda
h. Nabavka i prilagodba informacijsko-komunikacijske tehnologije

Operativni klasteri

a. Izrada plana i programa,  investicijskih projekata, te projektnog  prijedloga prema EU fondovima
b. Izrada tehničko-tehnološkog elaborata
c. Edukacija, stručno usavršavanje i ostale intelektualne usluge
d. Izrada dizajna proizvoda, ambalaže i poslovne dokumentacije
e. Promidžbene aktivnosti i nastupi na sajmovima
f. Istraživanje tržišta, marketing, web-stranice i sl.
g. Ispitivanje, atestiranje, standardizacija proizvoda i zaštita proizvoda
h. Nabavka i prilagodba informacijsko-komunikacijske tehnologije
i. 50% operativnih troškova voditelja klastera

Prilikom donošenja prijedloga za dodjelu sredstava povjerenstvo će uzeti u obzir sljedeće poslovne aktivnosti:

* Podrška klasterskim inicijativama u osnivanju
* Jačanje kapaciteta postojećih klastera i članica klastera.

Javni poziv je otvoren do 28. svibnja 2012. godine.

 

Skip to content