Novosti

Natječaji

Javni poziv za Projekt Poduzetništvo u kulturi

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavljuje Javni poziv za Projekt “Poduzetništvo u kulturi” za 2012. godinu.

Ministarstvo poduzetništva i obrta poziva

* subjekte malog gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi – obrte, mala i srednja trgovačka društva i zadruge, definirane Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/07)
* ustanove (osim javnih ustanova) prema Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
* samostalne umjetnike, umjetničke organizacije i institucije u kulturi koje provode kulturne poduzetničke projekte temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09)
da dostave svoje zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava koja se odobravaju kao državne potpore male vrijednosti.

Projektom se odobravaju sredstva potpore za sljedeće poslovne aktivnosti:

* nabava informatičke opreme, programa i multimedijalne opreme
* tečajevi, seminari i radionice (ulaganja u znanja za stručno usavršavanje, uključujući nove tehnologije u kulturi)
* promidžbeni materijal, istraživanje tržišta, kreiranje brenda i vizualnog identiteta, internetski marketing
* kreiranje i nadogradnja internetske stranice, banner oglasi
* zakup prostora za organizaciju kulturnih aktivnosti (sajmova, izložbi i sl.)
* pokriće dijela troškova vanjskih suradnika u provedbi poduzetničkog projekta u kulturi
* sufinanciranje projekata i programa svojstvenih poduzetništvu u kulturi (izrada projektne dokumentacije i elaborata te drugih zavisnih troškova projekta).

Poslovne aktivnosti se provode kroz sljedeće mjere i to za:

* ulaganje u nove tehnologije u kulturnim djelatnostima
* ulaganje u znanje za stručno usavršavanje
* ulaganje u marketing kulturnih projekata.

Javni poziv je otvoren do 28. svibnja 2012. godine.

 

Skip to content