Novosti

Natječaji

Javni poziv za Projekt “Nove tehnologije”

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavljuje Javni poziv za Projekt “Nove tehnologije” za 2012. godinu.

Ministarstvo poziva subjekte malog gospodarstva (mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge), da HAMAG-u dostave svoje zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava koja se odobravaju kao državne potpore male vrijednosti.

Najniža pojedinačna potpora za male i srednje gospodarske subjekte je 150.000,00 kuna, a najviša pojedinačna potpora za iste je 700.000,00 kuna. Najniža pojedinačna potpora za mikro gospodarske subjekte je 50.000,00 kuna, a najviša pojedinačna potpora za iste je 250.000,00 kuna. Intenzitet potpore je do 85% prihvatljivih troškova.

Projektom se odobravaju sredstva potpore za slijedeće poslovne aktivnosti:

* ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija i ulaganje u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju,
* razvoj računalne opreme, sustava i programskih rješenja
* primjena znanja u proizvodnim procesima.

Poslovne aktivnosti se provode kroz slijedeće mjere i to za:

a.    Nabavu strojeva, postrojenja i opreme za ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju, obradu i preradu koja dovodi do unaprjeđenja proizvodnje stvaranjem nove vrijednosti,
b.    Nabavu mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenta koji tvore smislenu i nedjeljivu tehnološku cjelinu, a koja je povezana s novim/poboljšanim proizvodima ili znatnim promjenama u proizvodnom procesu,
c.    Ulaganje u razvoj računalne opreme, sustava i računalnih programa gospodarskim subjektima iz djelatnosti računarstva i informatike (isključivo za tvrtke koje se bave razvojem informatičkog znanja i softvera),
d.    Transfer znanja – nabavu industrijskog znanja (know-how), posebnih znanja i vještina, računalnog programa usmjerenog proizvodnji,
e.    Stručno osposobljavanje i educiranje zaposlenih za primjenu uvedenih novih tehnologija u tehnološkim procesima,
f.    Uvođenje i primjenu usluga i proizvoda akademske zajednice (visoko školstvo, znanstveno-istraživački instituti, laboratoriji) i drugih subjekata usmjerenih proizvodnoj djelatnosti.

Prilikom donošenja prijedloga za dodjelu sredstava Povjerenstvo će uzeti u obzir sljedeće kriterije:

* kvaliteta prijavljenog projekta
* tržišni potencijal (povećanje proizvodnje i izvoza)
* konkurentska prednost proizvoda na domaćem i inozemnom tržištu
* otvaranje novih radnih mjesta
* usvajanje, razvijanje i primjena znanja
* stupanj energetske učinkovitosti i ekološke zaštite i
* ostale kriterije navedene u Projektu Nove tehnologije za 2012.

Javni poziv je otvoren do 28. svibnja 2012. godine.

 

Skip to content