Novosti

Natječaji

Javni poziv za projekt “Poduzetnička zona”

Ministarstvo poduzetništva i obrta prema objavljuje Javni poziv za projekt “Poduzetnička zona” za 2012. godinu.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta prema utvrđenim namjenama u Projektu “Poduzetnička zona” za 2012. godinu.

Ministarstvo poziva jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (županije, gradovi i općine) koje ispunjavaju uvjete iz ovog Projekta i uvrštene su u Plan razvoja poduzetničkih zona županije koji je na snazi, a uključuje tekuću godinu da dostave svoje zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava.

Najviša pojedinačna potpora je 4.000.000,00 kuna. Ministarstvo će sufinancirati do 75% investicije.

Prilikom donošenja prijedloga za dodjelu sredstava Povjerenstvo će uzeti u obzir sljedeće poslovne aktivnosti:

* izradu projektne dokumentacije
* izradu strateških i operativnih planova za upravljanje zonama i ciljano privlačenje investitora
* ulaganje u infrastrukturu poduzetničke zone za pripremu ulaska i poslovanja poduzetnika
* troškove provedbe EU projekata.

Projektom se odobravaju sredstva potpore za slijedeću aktivnost:
Ulaganje u infrastrukturu poduzetničke zone za pripremu ulaska i poslovanja poduzetnika.

Poslovne aktivnosti se provode kroz slijedeće mjere i to za:
a. Izrada projektne dokumentacije (na razini idejnog/glavnog/izvedbenog projekta za infrastrukturu, parcelacijski elaborati, geodetske podloge)
b. Izrada strateških i operativnih planova za upravljanje zonama i ciljano privlačenje investitora
c. Izgradnja infrastrukture
d. Sufinanciranje troškova provedbe EU projekata

Prijava se podnosi u Ministarstvo poduzetništva i obrta, poštom ili osobno u pisarnicu Ministarstva u zatvorenoj omotnici na adresu:
MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
“Prijava na Javni poziv – PODUZETNIČKA ZONA”
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Zahtjevi temeljem Javnog poziva zaprimaju se do 30. rujna 2012. godine odnosno do iskorištenja sredstava.

 

Skip to content