Novosti

Natječaji

Mjera A4 – Zadružno poduzetništvo

Predmet ovog otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG INVEST) za aktivnost „Zadružno poduzetništvo“.

Prioritet ovog javnog poziva je kroz potporu proizvodno-uslužnim zadrugama, koje svojim poslovanjem ostvaruju tržišnu uspješnost, povećati zaposlenost, potaknuti njihov rast i ubrzati njihov daljnji razvoj.

Ciljevi ovog javnog poziva su:

* Poticati snažnije udruživanje i umrežavanje zadruga
* Povećati konkurentnost proizvoda i usluga zadruga, njihovu prepoznatljivost, produktivnost, inovativnost uz primjenu novih tehnologija
* Poticati razvoj zadruga koje imaju određene posebnosti uz njihovo jače uključivanje u gospodarske tokove
* Učvrstiti položaj i strukturu zadružnih proizvoda i usluga na tržištu i omogućiti širenje proizvodnje i asortimana proizvoda i usluga
* Otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

OSNOVNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
1) Ulaganje u nove tehnologije koje doprinose unapređenju proizvodno-uslužne djelatnosti zadruge
2) Razvoj i ulaganje u povećanje proizvodnih kapaciteta te ulaganje u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju zadruga
3) Ulaganje u zadruge čiji su članovi osobe s umanjenom radnom sposobnosti te osobe u nepovoljnim osobnim, gospodarskim, socijalnim i drugim okolnostima
4) Jačanje marketinških aktivnosti u cilju povećanja konkurentnosti i prepoznatljivosti zadružnog proizvoda, zadružne usluge te brenda
5) Unapređenje i primjena novih znanja u proizvodnim i uslužnim procesima zadruga

DODATNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
6) Uvođenje, nabava i prilagodba informacijsko-komunikacijske tehnologije
7) Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete

Poziv traje do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2013. godine.

Skip to content