Novosti

Novosti

Mreža potpore MSP u potražnji projektnih partnera

Predstavljamo Vam Internet stranicu Nacionalnih kontakt točaka za Europska mala i srednja poduzeća (NCP SME). Ova Mreža NCP-a služi kao glavno za sve MSP u zemljama članicama EU i pridruženim zemljama koji traže savjet ili individualnu pomoć za sudjelovanje u EU istraživanjima.

Iako se usluge koje NCP kao nacionalne strukture pružaju razlikuju po pojedinim zemljama, generalno, navodimo neke od njihovih osnovnih zadaća u svim zemljama:

* – Usmjeravanje pri odabiru instrumenata financiranja
* – Savjeti o administrativnim procedurama i ugovornim pitanja
* – Obuka i pomoć u pisanju projektnih prijedloga
* – Distribucija projektne dokumentacije (formulari, smjernice, upute i dr.)
* – Pomoć u pronalaženju projektnih partnera.

Na njihovim Internet stranicama jednostavno se mogu pronaći kontakti određenih nacionalnih kontakt točaka za MSP u svakoj pojedinoj zemlji pa tako i Hrvatskoj, kao i objavljeni obrasci “Potražnje partnera” – PARTNER SEARCH.

Partner Search podnose predlagatelji projekta koji žele predati prijedlog projekta te su u procesu izgradnje svojeg konzorcija ili potrazi za partnerima i/ili koordinatorom projekta u slučaju da oni ne žele sami biti koordinatori projekta. Predlagatelji projekta mogu biti iz bilo koje zemlje obuhvaćene Mrežom SME NCP dok potencijalni partner može biti iz bilo kojeg dijela svijeta, s obzirom na minimalne kriterije EK za sudjelovanje.

Više informacija kao i upute za prijavu u bazu pronađite na slijedećim Internet stranicama http://www.ncp-sme.net/

www.een.hr
Skip to content