Novosti

Natječaji

Nabava opreme za integrirano upravljanje granicom

Nabava opreme za integrirano upravljanje granicom

Status:    Zatvoren

Referenca:    EuropeAid/131492/D/SUP/HR

Tip natječaja:    Nabava roba

Više informacija:    Glavni cilj projekta je daljnji doprinos razvoju učinkovitog i ojačanog integriranog sustava upravljanja granicom u Republici Hrvatskoj, koji će uspostaviti veću sigurnost na međunarodnim granicama te umanjiti prekogranični kriminal i ilegalnu migraciju. Svrha projekta je daljnji razvoj učinkovitih carinskih i graničnih kontrola na graničnim postajama koje će biti u stanju osigurati prikladnu zaštitu, te opremanje granične policije u svrhu dostizanja standarda Europske Unije u provođenju graničnih kontrola. Predmet ovog ugovora su: nabava opreme za carinsku kontrolu (rendgen), opreme za granični nadzor (ručna termovizija), oprema za graničnu kontrolu (sustav za pregled dokumenata te detektor za narkotike i eksplozive), oprema za mobilnost (patrolna vozila, patrolna kombi vozila te vozila za transport pasa) te patrolna plovila. Ugovor će biti podijeljen u 5 cjelina (Lot-ova).

Skip to content