Novosti

Natječaji

Nabava opreme za regionalni Centar za gospodarenje otpadom Bikarac

Nabava opreme za regionalni Centar za gospodarenje otpadom Bikarac

Status: Otvoren do 06.06.2011.

Referenca: EuropeAid/124037/D/SUP/HR

Tip natječaja: Nabava roba

Više informacija: Cilj ovog projekta je nabava opreme za regionalni Centar za gospodarenje otpadom Bikarac pri čemu se podrazumjeva: nabava drobilice, kompaktora, opreme za radilište za recikliranje, te opreme za izradu pilot studije o recikliranju otpada u Šibeniku.

Contract Forecast
Tender dossier.zip
Supply procurement notice

 

Skip to content