Novosti

Natječaji

Nacionalna zaklada raspisala dva natječaja i jedan poziv za iskaz interesa

Nacionalna zaklada raspisala je dva natječaja za odobravanje financijskih oblika podrški te jedan poziv za iskaz interesa. Raspisan je natječaj za projekte demokratizacije i razvoja civilnoga društva i natječaj za dodjelu institucionalnih podrški. Poziv za iskaz interesa otvoren je za prijavu projekata međunarodne suradnje i razvojne pomoći.

I. NATJEČAJI ZA DODJELU FINANCIJSKIH PODRŠKI

DEMOKRATIZACIJA I RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA
Na natječaj se mogu prijaviti udruge i privatne zaklade u partnerstvu pet (5) organizacija iz različitih
županija u RH s provedbom projekta na razini RH i na EU razini kroz prijenos specifičnih znanja i vještina među organizacijama civilnoga društva i različitim podsektorima djelovanja, povećanje njihovog utjecaja i vidljivosti djelovanja, unapređenje metoda podizanja svijesti javnog mijenja i uključivanja građana kroz javno zagovaranje te neformalno obrazovanje i kampanje za učinkovitiju provedbu javnih politika i unapređenje demokratskih institucija društva i vladavine prava. Ovim natječajem može biti odobreno najviše 10 projekata, a visina financijske podrške koja može biti odobrena je od Kn 200.000,00 do Kn 380.000,00.

Opširnije

INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGE
Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a dodjeljuju se u 3 kategorije:

(a) do Kn 400.000,00 – do 10 podrški
(b) do Kn 200.000,00 – do 15 podrški
(c) do Kn 75.000,00 – do 5 podrški

uz uvjet da udruge svojim aktivnostima doprinose promjenama u društvu u svom području djelovanja ili više područja djelovanja.

Institucionalna podrška ostvaruje se na rok od 3 godine.

Opširnije

II. POZIVI ZA ISKAZ INTERESA ZA SURADNJU

MEĐUNARODNA SURADNJA I RAZVOJNA POMOĆ: “SURADNJOM DO RAZVOJA”
Poziv je namijenjen udrugama i zakladama koje imaju znanja, iskustvo i vještine vezane uz područja raspisana pozivom koja, uz podršku Nacionalne zaklade, mogu prenijeti zemljama u razvoju kao razvojnu pomoć te regionalnu i prekograničnu suradnju. Ovim Pozivom može biti odobreno najviše 5 projekata, a visina pojedine financijske podrške koja može biti odobrena je od Kn 100.000,00 do Kn 150.000,00.

 

Skip to content