Novosti

Novosti

Nacionalna zaklada raspisala natječaje i pozive za iskaz interesa

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva raspisala je dva natječaja za odobravanje financijskih potpora, dva natječaja za dodjelu godišnjih nagrada te tri poziva za iskaz interesa za inicijalnom suradnjom. Raspisan je natječaj za projekte demokratizacije i razvoja civilnoga društva, natječaj za dodjelu institucionalnih potpora te nagrada “Škola – prijatelj zajednice” i “Zajedno za bolje”. Pozivi za iskaz interesa za inicijalnom suradnjom otvoreni su za prijavu projekata istraživanja razvoja civilnoga društva, neprofitnih medijskih projekata te projekata međunarodne razvojne pomoći.

A/ NATJEČAJI ZA ODOBRAVANJE FINANCIJSKIH POTPORA DEMOKRATIZACIJA I RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA
Cilj natječaja je podržati projekte kojima se potiče razvoj demokratskog građanstva i njegovog sudjelovanja u društvenim procesima u Republici Hrvatskoj i Europi kroz zagovaranje, sudjelovanje u oblikovanju i praćenju javne politike, umrežavanje, neformalno obrazovanje i prijenos znanja te razvoj volonterstva i društvenog kapitala kroz održivi razvoj lokalnih zajednica.

INSTITUCIONALNA POTPORA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGE
Cilj natječaja je podići razinu održivosti udruga koje doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj putem trogodišnje financijske i stručne podrške stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju udruge.

Rok za prijavu: do 20. rujna 2010. godine

B/ NATJEČAJI ZA DODJELU NAGRADA

1. “Škola – prijatelj zajednice” – nagrada za volonterstvo
Ovaj je natječaj otvoren za sve osnovne škole za prijavu učeničkih prijedloga volonterskih inicijativa (akcija) u lokalnoj zajednici kao i za sve srednje škole u Republici Hrvatskoj za prijavu inovativnih modela motiviranja i uključivanja učenica i učenika za volonterski rad u školi i/ili lokalnoj zajednici.

2. “Zajedno za bolje” – nagrada za sudioničku demokraciju
Na ovaj natječaj jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu prijaviti vlastite primjere dobre prakse u razvoju sudioničke demokracije kroz unaprjeđenje sustavnog uključivanja građanki i građana u utvrđivanju prioriteta javnih potreba u zajednici te njihovog uključivanja u procese donošenja odluka u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Rok za prijavu: do 1. listopada 2010. godine.

C/ POZIVI ZA ISKAZ INTERESA ZA INICIJALNU SURADNJU NEPROFITNI MEDIJSKI PROJEKTI ZA POTICANJE DEMOKRATIZACIJE I RAZVOJA CIVILNOGA DRUŠTVA
Ovaj poziv za iskaz interesa otvoren je za medijske projekte udruga i privatnih zaklada vezane uz razvoj neprofitnih medijskih projekata za poticanje demokratizacije i razvoja civilnoga društva.

ISTRAŽIVANJA O RAZVOJU CIVILNOGA DRUŠTVA
Ovaj poziv za iskaz interesa otvoren je za sve istraživačke projekte udruga, privatnih zaklada i javnih ustanova vezane uz pozicioniranje i razvoj civilnoga društva. Prednost će imati istraživački projekti koji uključuju teme koje su utvrđene u Pozivu.

MEĐUNARODNA SURADNJA I RAZVOJNA POMOĆ: “SURADNJOM DO RAZVOJA”

Na ovaj poziv udruge i privatne zaklade mogu prijaviti svoje projekte regionalne i prekogranične suradnje te pružanja međunarodne razvojne pomoći u području demokratizacije i razvoja civilnoga društva. Međunarodna razvojna pomoć podrazumijeva pružanje izobrazbe, prijenosa znanja, iskustava u zemljama jugoistočne Europe i zemljama u kojima RH sudjeluje u mirovnim misijama, kojima se prenose znanja i iskustva nastala u organizacijama civilnoga društva u Hrvatskoj.

Rok za prijavu: do 20. rujna 2010. godine.

Skip to content