Novosti

Novosti

Raspisani natječaji za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovit raspisao je natječaje za korištenje sredstava Fonda za programe i projekte zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije te za programe i projekte koje provode nevladine udruge.

Na natječaj zaštite okoliša mogu se kandidirati projekti koji imaju za cilj očuvanje i poboljšanje kakvoće zraka, tla, voda i mora te ublažavanje klimatskih promjena i zaštitu ozonskog omotača, oporabu otpada i iskorištavanje njegovih vrijednih svojstava, poticanje čistije proizvodnje, smanjenje emisija štetnih plinova u okoliš, poticanje održivog razvoja ruralnog prostora, zaštitu i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti te poticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija i programa.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se putem beskamatnih zajmova, subvencija, financijske pomoći i donacija. Fond će zajmove dodjeljivati do iznosa od  1.400.000,00 kuna na rok od 5 godina i s odgodom povrata sredstava od 2 godine, te subvencionirati kamatu do 2% ugovorene kamate, ali ne više od 800.000,00 kuna po projektu, dok će financijske pomoći iznositi do 1.400.000,00 kuna po projektu. Za izradu obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti dodjeljivat će se donacije do iznosa od 160.000,00 kuna po studiji, a za provedbu energetskih pregleda subvencije i financijske pomoći iznosit će do 80.000,00 kuna po projektu (pregledu).

Zajmove, subvencije i donacije mogu dobiti trgovačka društva, trgovci pojedinci, obrtnici, zadruge hrvatskih branitelja, javne ustanove (npr. škole, bolnice, vrtići i dr.) te druge pravne osobe, dok financijske pomoći Fond u pravilu dodjeljuje jedinicama područne (regionalne) samouprave i jedinicama lokalne samouprave.

Po prvi put ove godine Fond je raspisao i natječaj radi financiranja projekata organizacija civilnog društva u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Prednost u odobravanju financijskih sredstava imat će projekti udruga hrvatskih branitelja, udruga koje kao korisnike imaju djecu i mlade, one koje sufinanciraju tijela državne uprave, lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave ili u kojima sudjeluje više udruga od kojih jedna mora biti nositelj projekta.

Uz dostavu tražene dokumentacije koja je propisana u sva tri natječaja kriteriji za ocjenjivanje ponude i određivanja prednosti pri dodjeli sredstava Fonda bit će pripremljenost projekta, stupanj povoljnog utjecaja na zaštitu okoliša i poticanje energetske učinkovitosti, kvaliteta ponuđenog tehničko-tehnološkog rješenja, stupanj ugroženosti okoliša te financijska sposobnost korisnika na ulaganja i povrat sredstava.

Natječaj za korištenje sredstava fonda za zaštitu okoliša

Natječaj za korištenje sredstava fonda za zaštitu okoliša_2

Natječaj za korištenje sredstava fonda za zaštitu okoliša – za udruge

Skip to content