Novosti

Novosti

Nagrada za Europsku poduzetničku regiju (EER) za 2017. godinu

Europski odbor regija (OR) je pokrenuo postupak dodjele nagrade za Europsku poduzetničku regiju (EER) za 2017. godinu. Za nagradu EER mogu se natjecati sve regije i gradovi EU-a koji su spremni provesti ambicioznu strategiju za potporu svojim malim i srednjim poduzećima i poduzetnicima.

Svake se godine oznaka EER dodjeljuje trima područjima EU-a koja se obvežu provesti suvremenu strategiju usmjerenu na uvođenje načela Akta o malom poduzetništvu za Europu (SBA).

Uz pomoć nagrade EER OR pred gradove i regije stavlja izazov da razviju političku viziju usmjerenu na budućnost za poticanje malih i srednjih poduzeća i poduzetništva na svom području, kao i vjerodostojan plan djelovanja za ostvarivanje te vizije.

Zbog toga u inicijativi EER mogu sudjelovati ne samo regije i gradovi koji već ostvaruju vrhunske rezultate, već i područja koja su razvila ambicioznu strategiju koja im omogućuje da daju novu snagu lokalnom gospodarstvu.

Cilj nagrade EER nije nagrađivanje prošlih događanja, već poticanje budućeg djelovanja na polju promicanja poduzetništva i suradnje na svim razinama vlasti, kao i među različitim dionicima.

Provedbu nagrađenih regionalnih strategija tijekom godine za koju je nagrada dodijeljena prati žiri EER-a, sastavljen od članova OR-a, predstavnika institucija EU-a i socijalnih partnera.

Na kraju godine žiri posjećuje nagrađena područja kako bi se uvjerio u ostvareni napredak te pružio objektivno vanjsko mišljenje o politikama.

Glavni rezultati i postignuća dobitnika nagrade EER 2017. podijelit će se s regionalnim i lokalnim vlastima te će se o njima raspravljati u okviru mreže EER-a.

Rok za podnošenje prijava za oznaku EER 2017. je 18. ožujka 2016. godine.

Više informacija dostupno je na sljedećim poveznicama: Obavijest, Poziv za prijave, Upute za prijavu i Upute (hrvatski), a priloženo dostavljamo i prijavni obrazac.

Za dodatne informacije obratite se na eer-cdr@cor.europa.eu

Opširnije

Skip to content