Novosti

Natječaji

Najava Poziva na dostavu projektnih prijedloga: „Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine“

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: Najava

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave

Sažetak:

Provedbom različitih aktivnosti kojima će se uključiti veći broj učenika pripadnika romske nacionalne manjine u kvalitetne programe produženog boravka u školi te organiziranjem prijevoza djece pripadnika romske nacionalne manjine od kuće do vrtića/škola koje provode programe predškole osigurat će se uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća i uspješniju socijalizaciju. Uključivanje djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine u programe produženog boravka i programe predškole ključ je za prekidanje međugeneracijskoga kruga društvene isključenosti i najbolje sredstvo za preveniranje nepovoljnog položaja djece Roma na samom početku osnovnoškolskog obrazovanja.

Opći cilj:

Povećanje socijalne uključenosti i integracije djece/učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav

Specifični cilj:

Pružiti potporu uključivanju djece/učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća i uspješniju socijalizaciju

Ciljne skupine:

Učenici pripadnici romske nacionalne manjine od 1. do 4. razreda osnovne škole

Djeca pripadnici romske nacionalne manjine

Ukupan iznos Poziva: 15.300.000,00 KN

Minimalni iznos potpore po projektu: 500.000,00 KN

Maksimalni iznos potpore po projektu: 3.000.000,00 KN

Trajanje projekata: 15 mjeseci

Skip to content