Novosti

Natječaji

Natječaj Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske raspisalo je Natječaj za dodjelu financijske podrške udruzi – koordinatorici inicijative za osnivanje Platforme organizacija civilnoga društva za međunarodnu razvojnu suradnju u okviru raspoloživih sredstava planiranih u Državnom proračunu za 2012. godinu.

Zainteresirane organizacije trebaju ispuniti propisane obrasce prijave za ostvarivanje financijske podrške te ostalu natječajnu dokumentaciju i poslati je u roku na adresu Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Prijavu podnosi udruga – koordinatorica inicijative za osnivanje Platforme u ime svih partnerskih organizacija na projektu.

Sve zainteresirane organizacije civilnog društva dužne su svoje programe prijaviti na propisanim obrascima zajedno s elektronički popunjenim obrascima na CD-u uz detaljan opis programa koje prijavljuju kao i Strategiju Platforme organizacija civilnog društva za međunarodnu razvojnu suradnju za razdoblje 2013.-2014. godine, u svrhu dobivanja financijske podrške iz dijela prihoda od igara na sreću planiranih Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu na aktivnosti A777058 – Pomoći organizacijama koje se bave humanitarnom djelatnošću u inozemstvu, što čini cjelovitu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava unutar ovog Natječaja je 15. siječnja 2013. godine.

Skip to content