Novosti

Natječaji

Natječaj u okviru Programa LIFE +

Europska komisija objavila je na svojim internetskim stranicama poziv na natječaj za prijavu projekata u zaštiti okoliša i prirode u okviru programa LIFE+. Za sredstva ovog programa mogu se natjecati i prijavitelji s područja RH. Indikativan iznos koji je na raspolaganju za Republiku Hrvatsku iznosi 1 250 000 EUR-a.

Program LIFE+ sastoji se od tri glavne komponente:

1. Zaštita prirode i biološka raznolikost;
2. Politika zaštite okoliša i upravljanja;
3. Informativne i komunikacijske aktivnosti.

Mjere koje se mogu financirati kroz ovaj program su:
– operativne djelatnosti nevladinih udruga koje djeluju prvenstveno na području zaštite i
– unaprjeđenja okoliša na europskoj razini i sudjeluju u razvoju i provedbi politike i
– zakonodavstva Zajednice;
– razvoj i praćenje mreža, baza podataka i računalnih sustava
– studije, istraživanja, pomoć pri jačanju kapaciteta;
– monitoring, uključujući monitoring šuma;
– obuka, radionice i sastanci, uključujući obuku osoba koje sudjeluju u inicijativama
– sprečavanja šumskih požara;
– razvijanje mreže kontakata i platformi najboljih postupaka;
– informacijsko i komunikacijsko djelovanje, uključujući kampanje podizanja svijesti;
– demonstriranje inovativnih pristupa politike, tehnologija, metoda i instrumenata;
– i posebno za komponentu priroda i biološka raznolikost:
– upravljanje lokacijama i vrstama te planiranje lokacija, uključujući unaprjeđenje
– ekološke usklađenosti mreže Natura 2000,
– monitoring stanja očuvanja (conservation status), uključujući uspostavu procedura
– i struktura za monitoring;
– razvoj i provedba akcijskih planova za zaštitu vrsta i staništa;
– proširenje mreže Natura 2000 na morska područja;
– kupnja zemljišta, pod uvjetima navedenim u Uredbi.

Rok za podnošenje elektronskih prijava Europskoj komisiji putem nadležnog nacionalnog tijela (Ministarstva zaštite okoliša i prirode, nacionalna kontakt točka: biserka.puc@mzoip.hr ) je 25. lipnja 2013., do 16 sati.
Skip to content