Novosti

Natječaji

Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2011. godini

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti raspisuje Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2011. godini.

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele “Nagrade za promicanje prava djeteta” (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2011. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, poziva:

* fizičke i
* pravne osobe

da predlože kandidate:

1. za Godišnju nagradu
2. za Nagradu za životno djelo

Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima i/ili grupi pojedinaca, ako je to ostvarenje rezultat njihovog zajedničkog rada, i to:

* za najznačajnija ostvarenja postignuta u radu na području promicanja prava djeteta,
* za ostvarenja koja su bila objavljena ili predstavljena tijekom protekle godine,
* onima koji uživaju ugled uzornih stručnjaka i radnika.

Godišnja nagrada dodjeljuje se u obliku povelje i u novcu.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade upućuju se, u zatvorenim omotnicama, na adresu:
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Uprava za obitelj
Trg hrvatskih velikana 6
10 000 Zagreb

s naznakom “Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta – ne otvarati”.

Rok za prijavu kandidata je 29. rujna 2011.

 

Skip to content