Novosti

Natječaji

Natječaj za “Mjere potpore” unutar programa Europa za građane

U sklopuAktivnosti 1, Mjere 2.2. “Mjere potpore” programa Europa za građane,  udruženja i federacije općina/gradova i ostale neprofitne organizacije sa specifičnim znanjem i iskustvom o građanstvu,imaju priliku podnijeti projektni prijedlog do1. lipnja 2012.godine.
Svrha ovog natječaja jest facilitiranje uspostavljanja  dugotrajnih partnerstava i mreža značajnog broja dionika koji promiču aktivno europsko građanstvo, kako bi se osnažio utjecaj samog programa Europa za građane i potpomoglo ostvarenje njegovih ciljeva kroz sve natječaje koje nudi. Financijski će se podupirati organiziranje trening i informativnih aktivnosti, kojima se potencijalnim prijaviteljima omogućuje unaprijediti njihova znanja i vještine potrebne za provođenje kvalitetnih projekata te se promiče sam Program odnosno njegovi specifični natječaji, kao i uspostavljanje platformi za tražene partnerskih organizacija i umrežavanje među trenutnim i potencijalnim dionicima važnima za uspješnu provedbu programa Europa za građane.
Aktivnosti moraju uključivati  sudionike iz najmanje 2 zemlje sudionice Programa (to su za sada zemlje članice Europske unije, Hrvatska, Makedonija i Albanija), od kojih najmanje jedna država mora biti članica EU. U sklopu projekta moraju se organizirati najmanje 2 događanja, a ukupno trajanje projekta je najviše 12 mjeseci. Financijska potpora koja se može ostvariti u sklopu ovog natječaja iznosi između 30.000,00 i 100.000,00 EUR (EU sredstvima moguće je pokriti najviše 80% ukupnih troškova projekta).
Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje, a prijavnu dokumentaciju preuzmite na internetskim stranicamaIzvršne agencije za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike.

Primjeri dobre prakse.

Za sve odgovore na pitanja vezana uz program Europa za građane možete zatražiti i putem Službe tehničke podrške.

uzuvrh.h

 

Skip to content