Novosti

Natječaji

Natječaj za “Aktivno europsko sjećanje” unutar programa Europa za građane

U sklopu Aktivnosti 4 “Aktivno europsko sjećanje” programa Europa za građane, čitav spektar neprofitnih organizacija (kao što su udruge, udruženja preživjelih, udruženja obitelji žrtava, memorijalni centri, muzeji, lokalne i regionalne vlasti, federacije, organizacije koje se bave istraživanjem europskih javnih politika – think tanks, obrazovne i istraživačke ustanove, organizacije aktivne u području volonterskog rada, zaklade i sl.) imaju priliku podnijeti projektne prijedloge na temu aktivnog europskog sjećanja do 1. lipnja 2012.godine.

U sklopu ovog natječaja financijski će se podržati projekti koji uključuju organiziranje događanja različitih formata i/ili proizvodnju čitavog spektra audio-vizualnih materijala kojima se širi svijest o žrtvama totalitarnih režima nacizma i staljinizma, komemorira se žrtvama tih poredaka te se osnažuju temeljne vrijednosti Europske unije kao što su sloboda, demokracija i poštivanje ljudskih prava.
Financijska potpora koja se može ostvariti u sklopu ovog natječaja iznosi između 10.000,00 i 100.000,00 EUR (EU sredstvima moguće je pokriti najviše 70% ukupnih troškova projekta).
Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje, a prijavnu dokumentaciju preuzmite na internetskim stranicama Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike.
 
Primjere dobre prakse također možete potražiti na našim stranicama.

Za sve odgovore na pitanja vezana uz program Europa za građane možete zatražiti i putem naše Službe tehničke podrške.

uzuvrh.hr

 

Skip to content