Novosti

Natječaji

Javni poziv za Projekt “Zadružno poduzetništvo”

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavljuje Javni poziv za Projekt “Zadružno poduzetništvo” za 2012. godinu.

Korisnici po ovom Projektu su proizvodno-uslužne zadruge, osim onih koje obavljaju ili većina zadrugara pretežno obavlja primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ribarstvo (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN 58/2007) iz Područja A i B, Odjeljci 01-09), definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/2002) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/2007).

Projektom se odobravaju sredstva potpore za slijedeće poslovne aktivnosti:
* ulaganja u materijalnu imovinu
* ulaganja u nematerijalnu imovinu
* savjetodavne usluge.

Poslovne aktivnosti se provode kroz sljedeće mjere:

a) ulaganje u opremu (osim prometnih sredstava)
b) nabava patenata, licenci, posebnih znanja i vještina – know-how ili nepatentiranog tehničkog znanja
c) intelektualne usluge koje obavljaju vanjski savjetnici, a koje nisu povezane s redovitim tekućim troškovima te nemaju stalni ili periodički karakter troška zadruge
d) troškovi osnivanja zadruge (ne uključuje osnivački kapital).

Zahtjevi temeljem ovog Javnog poziva zaprimaju se od dana objave u dnevnom tisku do 21. svibnja 2012.

Prijava se podnosi u Ministarstvo poduzetništva i obrta, poštom ili osobno u pisarnicu Ministarstva u zatvorenoj omotnici na adresu:
MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
“Prijava na Javni poziv – INFORMATIČKE KOMPETENCIJE OBRTNIKA”
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

 

Skip to content