Novosti

Natječaji

Natječaj za prijavu projekata organizacija civilnoga društva

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina raspisao je Natječaj za prijavu projekata organizacija civilnoga društva iz područja zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnoga proračuna za 2012. godinu na poziciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava koji je namijenjen za financijske potpore organizacijama civilnoga društva (u daljnjem tekstu OCD) za provedbu projekata putem ovog natječaja iznosi 850.000,00 kuna.

Prijavljeni projekt treba ponuditi moguće načine rješavanja postojećih problema i potreba zajednice, treba biti u jasnoj vezi sa svrhom i ciljevima djelovanja OCD i utvrđenim potrebama korisnika, ali vodeći računa o stvarnim kapacitetima OCD, vremenskom rasponu aktivnosti i visini zatraženih financijskih sredstava.

Najniži iznos koji će se odobriti u kategoriji projekta je 20.000,00 kuna, a najviši 50.000,00 kuna. OCD mogu poslati najviše dvije (2) prijave za različite prioritete, a najviši iznos koji se jednoj udruzi može odobriti putem ovog natječaja je 70.000,00 kuna.

Na ovaj natječaj OCD mogu poslati prijave za provedbu projekata čije je vremensko trajanje ograničeno do 31. prosinca 2012. godine.

Prijave treba isključivo poštom, uz napomenu “za natječaj” i upisanu oznaku prioriteta, poslati na adresu:

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Vlade Republike Hrvatske
Trg maršala Tita 8
10000 Zagreb

Rok za podnošenje prijava je 11. lipanj 2012. godine

 

Skip to content