Novosti

Natječaji

Natječaj za sufinanciranje športskih programa tijekom ljetnih i zimskih praznika

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa raspisuje Natječaj za sufinanciranje športskih programa tijekom ljetnih i zimskih praznika “Otvorena škola” u 2011. godini.

Ministarstvo će sufinancirat športske programe tijekom ljetnih i zimskih praznika “Otvorena škola” u 2011. godini. Sredstva su osigurana u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu (Narodne novine, broj 140/10.) u iznosu od 513.800,00 kuna. Natječaj je u funkciji poticanja što većega broja djece i mladeži na bavljenje športskim aktivnostima tijekom ljetnih i zimskih školskih praznika.

Na natječaj se mogu samostalno prijaviti pravne osobe u sustavu športa sa statusom udruge ili u suradnji sa školama/školskim športskim društvima
Prijave za financijskom potporom razmatrat će se isključivo ako se udovoljava sljedećim uvjetima:

* udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske te aktivno i kontinuirano djeluje najmanje jednu (1) godinu u području športa
* udruga promiče vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske
* program koji udruga provodi od osobitog je interesa za opće/javno dobro u Republici Hrvatskoj, a usmjerena je ka stvarnim potrebama i interesima djece i mladih te se temelji na već postignutim rezultatima prijašnjih sličnih aktivnosti udruge.

Popunjeni obrazac s prilozima treba poslati isključivo preporučeno poštom na adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa – Uprava za šport
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom:
Natječaj za sufinanciranje športskih programa tijekom ljetnih i zimskih praznika “Otvorena škola” u 2011. godini –  “ZA NATJEČAJ NE OTVARAJ”.

Rok za podnošenje prijava programa je 30.08.2011.

Opširnije http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=11310&sec=1933

 

Skip to content