Novosti

Natječaji

Natječaji iz područja drvne industrije

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva objavljuje Natječaj za dodjelu nepovratnih namjenskih sredstava kapitalne pomoći za poticanje razvoja i održivosti prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za 2011. godinu.

Nepovratna namjenska sredstva kapitalne pomoći isključivo se dodjeljuju za novo investicijsko ulaganje i pripadajuće troškove koji do datuma podnošenja prijave na ovaj Natječaj nisu plaćeni. Podnositelj prijave može prijaviti samo jedan opravdani trošak po samo jednoj od sljedećih kategorija državne potpore:

(1) Istraživanje i razvoj i inovacije,
(2) Mali i srednji poduzetnici,
(3) Zaštita okoliša,

Na Natječaj se mogu prijaviti proizvodna trgovačka društva, zadruge i obrti koji ostvaruju dobit/dohodak s proizvodnim, a ne uslužnim programom, a koji čini glavni ili pretežiti udjel u godišnjem ukupnom prihodu, registrirane djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (NN, broj 58/2007) u područjima: Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta (C 16); Proizvodnja namještaja (C 31) i Tehničko ispitivanje i analiza (M 71.2) – uslužna trgovačka društva neposredno povezana s preradom drva i proizvodnjom namještaja. Podnositelj prijave mora imati najmanje dva zaposlena na neodređeno vrijeme i biti registriran sa sjedištem i vlastitom proizvodnjom u RH. Za pravno registriran oblik udruživanja više gospodarskih subjekata, podnositelj prijave mora imati najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme i biti registriran sa sjedištem u RH.

Rok za podnošenje prijave je 20.05.2011.

 

Skip to content