Novosti

Novosti

Novi program Kreativna Europa 2014.-2020.

Europska unija donijela je novi program Kreativna Europa za razdoblje 2014.-2020. čiji je cilj poduprijeti europsku kinematografiju, kulturni i kreativni sektor s ciljem doprinosa održivom rastu i zapošljavanju u skladu sa strategijom Europa 2020 koja promiče pametni, održivi i inkluzivni razvoj. Za program je predložen proračun od 1,8 milijardi eura.

Prema istraživanjima, kultura čini važnu ulogu u ekonomiji Europske unije. Naime, udio kulturne i kreativne industrije u europskom BDP-u iznosi 4,5% i čini 3,8% zaposlenih na europskoj razini uz rast zaposlenosti od 3,5% godišnje. Kreativna Europa je odgovor na takve trendove strateškim pristupom i planom ulaganja u taj sektor. Predviđa se da će u razdoblju od 2014.-2020. godine u programu sudjelovati najmanje 8000 kulturnih organizacija, 300 000 umjetnika, kulturnih profesionalaca i njihovih proizvoda koji će primit potporu za prekograničnu suradnju što će im pomoći stjecanje iskustva i stvaranje međunarodne karijere. Potpora će uključiti umjetnike, profesionalce u kulturi i organizacije u izvedbenim i ostalim umjetnostima, oglašavanju, filmu, TV-u, glazbi, interdisciplinarnim umjetnostima, baštini i industriji video igara.

Dosadašnji programi Kultura, MEDIA i MEDIA Mundus biti će obuhvaćeni zajedničkim okvirnim programom u Kreativnoj Europi ali će različiti sektori biti u različitim programskim aktivnostima. Kreativna Europa će udružiti do sada razdvojene mehanizme potpore kulturnom i audiovizualnom sektoru u zajednički tzv. ‘one stop-shop’ otvoren svim kulturnim i kreativnim industrijama, ali će uz to odgovarati na zasebne potrebe kulturnog i kreativnog sektora preko posebnih programskih aktivnosti, Kulture i MEDIA.

Program će, kao i dosadašnje programe u kulturi, provoditi Izvršna agencija za obrazovanje, kulturu i audiovizualnu djelatnost. Na natječaje će se moći prijavljivati pravne osobe, odnosno, kulturne organizacije i institucije iz svih država članica EU28, države članice EFTA-e (Island,Lihtenštajn, Norveška i Švicarska), Turska, Makedonija, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina te susjedne države. Ostale države moći će sudjelovati u programu u posebnim aktivnostima.

Europska komisija iznijela je neslužbeni plan početka implementacije programa Kreativna Europa nakon što je u ovoga mjeseca odobrila program rada za 2014. godinu (Annual Work Programme 2014) – ciljevi, prioriteti, opis aktivnosti i očekivani rezultati, nacrt ukupnog financijskog plana, indikativan iznos alociran za svaku aktivnost, selekcija i sufinanciranje, provizorni vremenski okvir. Ova radnja uključivala je stručnjake iz zemalja članica kao i zajedničke susrete s predstavnicima članova odbora programa Kultura i MEDIA.

Krajem 2013. godine očekuje se objava Programskog vodiča, odnosno, Smjernica za prijavitelje kako bi imali vremena za pripremu prijava te objava prvih rokova za prijave.

Opširnije

Skip to content