Novosti

Novosti

O EU

Europska unija (kratica EU) je jedinstvena međuvladina i nadnacionalna zajednica europskih država, nastala kao rezultat procesa suradnje i integracije koji je započeo 1951. godine između šest država (Belgije, Francuske, Njemačke, Italije, Luksemburga i Nizozemske). Europska unija formalno je uspostavljena 1. studenog 1993. godine, stupanjem na snagu Ugovora o Europskoj uniji (poznatiji kao Ugovor iz Maastrichta).
Europska unija danas broji 27 država članica. Prostire se na 4.381.324 km2, a broji oko 508 milijuna stanovnika.

 

Države članice:Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Letonija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Države kandidati: Crna Gora, Makedonija, Srbija, Turska, Island (zamrznuti pregovori)
Države potencijalni kandidati:Albanija (predan zahtjev za članstvo), Bosna i Hercegovina, Kosovo

Kriteriji za članstvo

Politički – stabilnost institucija koje osiguravaju demokraciju, vladavinu prava, poštivanje ljuskih prava i prava manjina i prihvaćanje ciljeva Unije
Gospodarski – postojanje djelotvornog tržišta gospodarstva te sposobnost tržišnih čimbenika da se nose s konkurentskim pristiscima i tržišnim zakonima unutar EU
Pravni- usvajanje cjelokupne pravne stečevine EU (acquis communautaire). Iako je prihvaćanje pravne stečevine EU važno, još je važnije osigurati učinkovitu provedbu i primjenu kroz odgovarajuće administrativno ustrojstvo. Stoga je na sastanku Europskog vijeća u Madridu 1995. godine postavljen četvrti kriterij kao preduvjet za članstvo (tzv. madridski kriterij):
Administrativni – prilagodba odgovarajućih administrativnih struktura s ciljem osiguranja uvjeta za postupnu i skladnu integraciju.

Najvažnije institucije

Europska komisija – predstavlja izvršnu vlast, vladu EU-a.
Vijeće Europske unije- tijelo u kojem države članice izravno ostvaruju svoje interese i glavno tijelo odlučivanja EU-a.
Europski parlament – predstavničko tijelo država članica EU-a.
Europski sud – najviša je pravosudna institucija EU-a.
Revizorski sud – tijelo koje se brine o ispravnosti financijskog poslovanja, prihodima i rashodima Unije.
Skip to content