Novosti

Novosti

Održan seminar – Osnovna pravila pri apliciranju projektih prijedloga

Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda u suradnji s RBA Consultingom i Središnjim državnim uredom za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU (SDURF-om) organizirala je 30.06. seminar na temu “Osnovna pravila pri apliciranju projektih prijedloga prema fondovima EU”. Seminar je bio namijenjen pročelnicima i voditeljima odjela gradske uprave, direktorima gradskih poduzeća i njihovima suradnicima. Predavači su bili Ana Beban i Nataša Filipović iz SDURF-a.

Na seminaru je bilo govora o slijedećim temama:

– Instrument pretpristupne pomoći IPA
– Komponenta IIIc Regionalna konkurentnost (Operativni program za regionalnu konkurentnost)
– Od programa do projekta
– Komponenta II Prekogranična suradnja (Operativni program RH-BIH)

Slijedeći seminar namijenjen poduzetnicima i obrtnicima organizirat će se na jesen.

 

Skip to content