Novosti

Natječaji

Opći Poziv iz programa Erasmus+ za 2015. godinu

Na Službenom listu Europske unije objavljen je Poziv za podnošenje prijedloga iz programa Erasmus+ koji se temelji na Uredbi (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, kao i na godišnjem programu rada Erasmusa+ za 2014. godinu – Međunarodna dimenzija visokog obrazovanja (naslov 4.) te na godišnjem programu rada Erasmusa+ za 2015. godinu. Programom Erasmus+ obuhvaćeno je razdoblje 2014.–2020. Posebni ciljevi programa Erasmus+ navedeni su u člancima 5., 11. i 16. Uredbe.

Aktivnosti:

Ovim su pozivom na podnošenje prijedloga obuhvaćene sljedeće aktivnosti programa Erasmus+:

1. Ključna aktivnost 1 (KA1) – obrazovna mobilnost pojedinaca

* Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
* Zajednički magistarski studiji Erasmus Mundus
* Događaji velikih razmjera europske volonterske službe

2. Ključna aktivnost 2 (KA2) . suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

* Strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
* Koalicije znanja
* Koalicije sektorskih vještina
* Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja
* Jačanje kapaciteta u području mladih

3. Ključna aktivnost 3 (KA3) – podrška reformi politike

* Strukturirani dijalog: sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih

Aktivnosti Jean Monnet

* Katedre Jean Monnet
* Moduli Jean Monnet
* Centri izvrsnosti Jean Monnet
* Potpora Jean Monnet ustanovama i udrugama
* Mreže Jean Monnet
* Projekti Jean Monnet

Sport

* Zajednička partnerstva u području sporta
* Neprofitni europski sportski događaji

Opširnije

Skip to content