Novosti

Natječaji

Otvoreni javni poziv iz programa Razvoj energetskog sustava

Ministarstvo gospodarstva je raspisalo Javni poziv iz programa Razvoj energetskog sustava. Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je da se kroz pomoć proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno proračunskim korisnicima JLP(R)S-e potakne korištenje i razvoj energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su:

* Ojačati energetsku učinkovitost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uz osiguranje zadovoljenja energetskih potreba i ostvarenja ušteda u proračunu za rashode za energiju;
* Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom;
* Poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete;
* Uvođenje programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

OSNOVNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

1)    Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija kojima se osigurava ušteda energenata,
2)    Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom ,
3)    Priprema projektne dokumentacije za objekte u kojima će se provesti energetska obnova;
4)    Uvođenje programskog rješenja i alata za praćenje i analizu potrošnje energije.

DODATNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

1)         Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i  znakova kvalitete;
2)         Marketinške aktivnosti poticanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Prihvatljivi troškovi su:

1)    Svi troškovi vezani uz opreme,  mjernih i kontrolnih uređaja za energetsku učinkovitost;

2)    Svi troškovi vezani uz izvođenje radova na objektima, koji osiguravaju smanjenje energetskih troškova, energetsku učinkovitost i certificiranje objekata;

3)    Svi troškovi vezani uz nabavu računalne opreme i računalnih programa za praćenje i analizu potrošnje energije;
4)    Svi troškovi vezani uz razvojno istraživanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energija;
5)    Svi troškovi vezani uz stručno osposobljavanje zaposlenih za primjenu novih znanja;
6)    Svi troškovi vezani uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava energetske učinkovitosti.

Sredstva donacije odobravat će se u maksimalnom iznosu od 75% ukupno prihvatljivih troškova, a ne većem od 200.000,00 kuna.

U okviru javnog poziva za dodjelu pomoći svakom pojedinačnom podnositelju prijave može se dodijeliti samo jedna pomoć.

Skip to content