Novosti

Natječaji

Potpore za energetsku učinkovitost – donacije neprofitnim organizacijma

Ministarstvo gospodarstva je raspisalo Javni poziv iz programa Razvoj energetskog sustava. Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je da se kroz donaciju neprofitne organizacije i subjekte potakne na korištenje i razvoj energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su:

* Ojačati energetsku učinkovitost neprofitnih organizacija i subjekata uz osiguranje zadovoljenja energetskih potreba i ostvarenja ušteda u proračunu za rashode za energiju;
* Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom;
* Poboljšanje energetske učinkovitosti i energetske obnove zgrada u vlasništvu neprofitnih organizacija;
* Donacije neprofitnim organizacijama i subjektima za investicije u sunčeve i toplinske sustave i ostale mjere energetske učinkovitosti;
* Uvođenje programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

OSNOVNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

1) Ulaganje u razvoj i nabavu opreme kojima se osigurava ušteda energenata,
2) Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom ,
3) Priprema projektne dokumentacije za objekte u kojima će se provesti energetska obnova;
4) Uvođenje programskog rješenja i alata za praćenje i analizu potrošnje energije.

DODATNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

1) Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i  znakova kvalitete;
2) Marketinške aktivnosti poticanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Prihvatljivi troškovi su:

1) Svi troškovi vezani uz nabavu strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja za energetsku učinkovitost;
2) Svi troškovi vezani uz izvođenje radova na objektima, koji osiguravaju smanjenje energetskih troškova, energetsku učinkovitost i certificiranje objekata;
3) Svi troškovi vezani uz nabavu računalne opreme i računalnih programa za praćenje i analizu potrošnje energije;
4) Svi troškovi vezani uz razvojno istraživanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energija;
5) Svi troškovi vezani uz stručno osposobljavanje zaposlenih za primjenu novih znanja;
6) Svi troškovi vezani uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava energetske učinkovitosti.

Sredstva donacije odobravat će se u maksimalnom iznosu od 75% ukupno prihvatljivih troškova, a ne većem od 200.000,00 kuna.

U okviru javnog poziva za dodjelu pomoći svakom pojedinačnom podnositelju prijave može se dodijeliti samo jedna pomoć.

Skip to content