Novosti

Natječaji

Partnerski sporazum i nacrti operativnih programa 2014.-2020.

Izrada kvalitetnih i sveobuhvatnih programskih dokumenata jedan je od ključnih elemenata za učinkovito korištenje sredstava Europske unije, koji će biti dodijeljeni Republici Hrvatskoj. Dostupna sredstva iz strukturnih i Kohezijskog fonda koja će biti na raspolaganju Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju Europske unije od 2014. do 2020. godine iznose oko 8 milijardi eura. Od izuzetne je važnosti da se programski dokumenti izrađuju po principu partnerstva te da se u ovaj proces uključe sve relevantne institucije kako bi se obuhvatile i identificirale potrebe i razvojni prioriteti Republike Hrvatske.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je u travnju 2012. godine započelo proces pripreme programskih dokumenata kroz brojne radionice, seminare i izobrazbe s ciljem postizanja što boljih rezultata za potrebe novog financijskog razdoblja Europske unije od 2014. do 2020. godine.

Prezentacija

Više informacija… Strategija Europa 2020 (.pdf)
Position paper: Position Paper Croatia 2014-20 (.pdf),  HR PP launch event (.ppt)
SPORAZUM O PARTNERSTVU između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

Skip to content