Novosti

Natječaji

Pilot program podrške

Zaklada “Kultura nova” objavila je javne pozive na predlaganje projekata i programa te javni poziv na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom u okviru Pilot programa podrške za organizacije civilnog društva (udruge građana i umjetničke organizacije) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Pilot program namijenjen je projektima / programima koji će se provoditi u 2013.

Pilot program podrške osmišljen je s ciljem pružanja financijske podrške organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti, a aktivnosti koje će biti podržane pripadaju trima glavnim programskim područjima:

1. Razvoj pojedinih djelatnosti organizacije

2. Razvoj umjetničkih ideja, partnerskih projekata ili festivala / manifestacija

3. Razvoj suradničkih platformi

Rok za prijavu je: 22. listopad 2012.

Skip to content