Novosti

Natječaji

Poziv za predlaganja programa javnih potreba u kulturi

Grad Slavonski Brod objavljuje Poziv za predlaganja programa javnih potreba u kulturi grada Slavonskog Broda za 2014. godinu.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Slavonskog Broda jesu kulturne djelatnosti, programi i manifestacije od interesa za Grad Slavonski Brod, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.
Sukladno zakonu i kriterijima za vrednovanje i sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi grada Slavonskog Broda, Grad Slavonski Brod u Programu javnih potreba u kulturi za 2014. godinu uvrstit će:
– redovnu djelatnost i programe ustanova kulture kojima je osnivač grad Slavonski Brod
– programe udruga, pojedinaca i drugih organizacija u kulturi od interesa za Grad
– programe muzejskih, galerijskih i likovnih djelatnosti
– program glazbenih i scenskih djelatnosti
– program knjižnične djelatnosti
– program za zadovoljavanje kulturnih potreba djece i mladih
– program izdavanja knjiga i časopisa u kulturi
– programe kulture nacionalnih manjina
– znanstveno-istraživačke skupove i popratna izdanja na području kulture
– otkup umjetnina
– programe kulturnih manifestacija
– programe sustavne zaštite i revitalizacije spomenika kulture i kulturne baštine
– programe ulaganja, investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture u vlasništvu grada

Rok za podnošenje prijedloga Programa je 30. rujna 2013.

Skip to content