Novosti

Natječaji

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Slavonskog Broda za 2009. godinu

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Slavonskog Broda jesu kulturne djelatnosti, programi i manifestacije od interesa za Grad Slavonski Brod, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

Prioritet u financiranju odnosno sufinanciranju imaju:
– programi ustanova kulture u vlasništvu grada
– programi udruga građana koji kvalitetom svojih projekata zadovoljavaju javne potrebe u kulturi
– ostali programi pravnih i fizičkih osoba

Sve programe će obraditi Kulturno vijeće-stručna komisija, a prihvaćeni će se programi  financirati prema mogućnostima Proračuna

Rok za podnošenje prijedloga Programa je 30. rujna 2008.

 

Skip to content