Novosti

Novosti

Usvojena Strategija gospodarskog razvoja grada Slavonskog Broda

Na svojoj 23. sjednici Gradsko vijeća Grada Slavonskog Broda jednoglasno je usvojilo Strategiju gospodarskog razvoja Slavonskog Broda 2012.-2020. godine.
Strategija gospodarskog razvoja je nastala na temelju angažmana Radne skupine na čelu s Razvojnom agencijom Grada Slavonskog Broda i predstavnicima Gradske uprave te vanjskog konzultantskog tima. U Radnu skupinu pozvani su predstavnici gospodarstva, javnog sektora, obrazovnog sektora, civilnog društva i drugi bitni čimbenici razvoja grada Slavonskog Broda.
Strategija predstavlja ključni gospodarski dokument grada Slavonskog Broda s kojim smo željeli utvrditi razvojne potrebe grada i postaviti okvir razvoja gospodarstva. Svrha strategije je lakše donošenje odluka o ulaganjima u društveno-gospodarski razvoj u skladu s dugoročnim ciljevima i ambicijama.

 

Strategija gospodarskog razvoja grada Slavonskog Broda

Skip to content