Novosti

Natječaji

Poziv za udruge iz područja socijalne skrbi (Lutrijska sredstva 2011.)

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi objavljuje Poziv za prijavu programa i projekata, te jednokratnih potpora udruga koje djeluju u području socijalne skrbi za ostvarivanje financijske potpore, u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu.

Predmet ovoga Poziva je raspodjela raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu koji se u Državnom proračunu Republike Hrvatske nalaze na pozicijama Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Udruge, sukladno ovom Pozivu, mogu prijaviti programe, projekte i jednokratne potpore, čiji se sadržaj odnosi na sljedeća područja:

1.Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva – trogodišnji program za razdoblje 2011. do 2014. godine

Na ovo područje Poziva se mogu prijaviti udruge osoba s invaliditetom i udruge koje djeluju u korist osoba s invaliditetom registrirane u Republici Hrvatskoj te, udruge koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću registrirane u Republici Hrvatskoj koje udovolje svim uvjetima, kao i prioritetnim socijalnim uslugama i ciljanim skupinama korisnika detaljno definiranim u Uputama za prijavu prijedloga trogodišnjeg programa.

Financijske potpore koje će biti dodijeljene u sklopu ovoga područja Poziva odnose se na godišnji iznos potpore, a moraju biti između sljedećega najnižeg i najvišeg iznosa:

* najniži iznos: 200.000,00 kn (dvjesto tisuća kuna) i
* najviši iznos: 700.000,00 kn (sedamsto tisuća kuna).

Udruga za ovo područje Poziva može prijaviti samo jedan (1) prijedlog programa i
zatražiti potporu isključivo za razdoblje od 3 (tri) godine.

2. Jednogodišnji projekti iz područja socijalne skrbi za financijsku potporu udrugama osoba s invaliditetom i udrugama koje djeluju u korist osoba s invaliditetom

Cilj ovoga područja Poziva je podržati projekte udruga osoba s invaliditetom i udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj koje doprinose osnaživanju osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici i/ili zaštiti ljudskih prava osoba s invaliditetom i suzbijanju svih oblika nasilja nad osobama s invaliditetom i diskriminacije osoba s invaliditetom.

Na ovo područje Poziva se mogu prijaviti udruge osoba s invaliditetom i udruge koje djeluju u korist osoba s invaliditetom registrirane u Republici Hrvatskoj, koje udovolje svim uvjetima i prioritetima detaljno definiranim u Uputama za prijavu prijedloga projekta.

Financijske potpore koje će biti dodijeljene u sklopu ovoga područja Poziva moraju biti
između sljedećega najnižeg i najvišeg iznosa:
* najniži iznos: 50.000,00 kn (pedeset tisuća kuna) i
* najviši iznos: 300.000,00 kn (tristo tisuća kuna).

Udruga osoba s invaliditetom i udruga koja djeluje u korist osoba s invaliditetom ima pravo prijaviti samo jedan (1) projekt.

3. Jednokratne financijske potpore

Predmet ovoga područja Poziva je dodjela jednokratnih financijskih potpora udrugama koje djeluju u području socijalne skrbi iz raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu koji se u Državnom proračunu Republike Hrvatske nalaze na pozicijama Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Financijske potpore koje će biti dodijeljene u sklopu ovoga područja Poziva moraju biti između sljedećega najnižeg i najvišeg iznosa:

* najniži iznos: 10.000,00 kn (deset tisuća kuna) i
* najviši iznos: 80.000,00 kn (osamdeset tisuća kuna).

Udruge, sukladno ovom području Poziva, mogu zatražiti i dobiti dvije (2) jednokratne
potpore za aktivnosti čiji je rok provedbe ograničen do 31. prosinca 2011. godine.

Rokovi za podnošenje prijava po ovom Pozivu, su sljedeći:
* za prijedloge trogodišnjeg programa, pod rednim brojem 1. ovoga Poziva, 16. svibnja 2011. godine;
* za prijedloge projekta, pod rednim brojem 2. ovoga Poziva, 16. svibnja 2011. godine;
* za jednokratnu financijsku potporu, pod rednim brojem 3. ovoga Poziva, otvoreni poziv za razdoblje od 13. travnja do 15. studenoga 2011. godine.

 

Skip to content