Novosti

Natječaji

Program poticanja stvaranja novih turističkih proizvoda

Ministarstvo turizma provodi Program poticanja stvaranja (osmišljavanja i promocije) novih turističkih proizvoda u 2011. godini “UPOZNAJ HRVATSKU”.

Ciljevi programa
– stvaranje (osmišljavanje i promocija) novih složenih turističkih proizvoda (izleta, paketa i tura), koji obuhvaćaju turistički nerazvijena područja, i/ili se realiziraju u razdobljima pred i post sezone
– stvaranje i promidžba novih turističkih proizvoda (izleta, paketa i tura) za tzv. “tržište posebnih interesa”
– jačanje suradnje nositelja ponude unutar destinacije na zajedničkom stvaranju i promidžbi novih turističkih proizvoda
– jačanje suradnje sustava turističkih zajednica na principima DMO-a, kod zajedničkog stvaranja i promidžbe novih turističkih proizvoda, a u skladu s usvojenim strateškim dokumentima razvoja turizma
– jačanje suradnje turističkih agencija na principima DMC-a, kod zajedničkog stvaranja i promidžbe novih turističkih proizvoda
– povećanje razine primjene profesionalnih standarda u poslovanju turističkih agencija – destinacijskih menadžment kompanija
– uključivanje nositelja ponude u složene turističke proizvode (izlete, pakete i ture), s naglaskom na korisnike različitih programa poticaja Ministarstva turizma Republike Hrvatske
– uključivanje turističkih manifestacija u turistički nerazvijenim područjima u stvaranje složenih turističkih proizvoda (izleta, paketa i tura)
– uključivanje tematskih turističkih putova koje je prethodnih godina financiralo Ministarstvo u stvaranje složenih turističkih proizvoda (izleta, paketa i tura)
– usmjeravanje turističke potražnje prema područjima na kojima turizam nije dovoljno razvijen i/ili u razdoblju pred i post sezone
– razvijanje ponude selektivnih oblika turizma (ruralni, edukativni, kreativni, istraživački, volonterski, kulturni, arheološki, geološki, ornitološki, botanički, gastro i enološki, pustolovni, ekoturizam, i slični oblici turizma)
– bolja iskorištenost postojećih ugostiteljskih kapaciteta u turistički nerazvijenim područjima
– povećanje ukupnog dolaska broja gostiju u turistički nerazvijenim područjima
– uključivanje što većeg broja pružatelja usluga u programe ( izlet, tura, paket aranžman)

Korisnici programa
Turističke agencije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje organiziraju i prodaju usluge izleta i paket aranžmana.

Ministarstvo turizma sufinancira do 50% ukupnih troškova razvoja (osmišljavanje i promocija) pojedinačnog programa, a najviše do 20.000,00 kn po kandidiranom (predloženom) programu izleta, a najviše do 30.000,00 kn po kandidiranom (predloženom) programu paket aranžmana ili ture.
Maksimalan iznos ukupne potpore je 150.000,00 kn po pojedinom korisniku.

Sredstva državne potpore mogu se koristiti isključivo za sufinanciranje i dodjelu bespovratnih sredstava projektima (izlet, paket i tura) kojim se ostvaruju navedeni ciljevi i to za:
– osmišljavanje i razvoj novih turističkih proizvoda – projekata (izlet, paket i tura)
– promociju novih turističkih proizvoda – projekata (izlet, paket i tura)

 

Skip to content