Novosti

Natječaji

Program pripreme javne turističke infrastrukture za strukturne fondove EU

Ministarstvo turizma provodi program pripreme javne turističke infrastrukture za strukturne fondove EU

Cilj programa
Omogućiti kvalitetnim investicijskim projektima razvoja i unaprjeđenja javne turističke infrastrukture postizanje što većeg stupnja spremnosti za kandidiranje za korištenje sredstava Strukturnih fondova Europske unije, koji će moći doprinijeti razvoju turizma povećanjem ukupne turističke ponude neke destinacije ili regije.

Korisnici programa mogu biti subjekti javnog sektora: gradovi/općine, županije i država, odnosno njihova trgovačka društva, institucije i organizacije (npr.: regionalne i lokalne turističke zajednice, javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode, Hrvatski ferijalni i hostelski savez i sl. koje svoj profit, sukladno svom statutu, reinvestiraju u osnovnu djelatnost).

Prihvatljivi investicijski projekti javne infrastrukture u turizmu, koji se mogu kandidirati za bespovratna sredstva temeljem ovog Programa su:
* gradski višefunkcionalni centri/dvorane za kongrese, konvencije, izložbe, koncerte i sl.
* javna golf igrališta
* osnovna infrastruktura u planinsko*športskim mjestima (vučnice, žičare, skijaške staze, sustavi za zasnježivanje i dr.)
* u svim vrstama turističkih mjesta: turistički informativni centri, javni parkovi, tematski parkovi, javna parkirališta i garaže, javne plaže, panoramske žičare, tematske rute, ceste, putovi i staze (kulturne rute, biciklističke rute, planinske staze, vinske ceste, zeleni putovi, i dr., s pripadajućim objektima), prilazne ceste turističkim naseljima i dr.
* objekti za smještaj mladih (npr. hostel) i pripadajući sadržaji
* objekti za smještaj i pripadajući sadržaji u nacionalnim parkovima i parkovima prirode
* objekti kulturne baštine za potrebe turizma (utvrde, dvorci, palače, kurije, kuće tradicijske arhitekture, spomenici industrijske baštine, kuće tradicijskih zanata.)
* drugi objekti javne infrastrukture u turizmu

 

Skip to content