Novosti

Natječaji

Program unapređenja kvalitete ugostiteljske industrije u 2011. godini

Ministarstvo turizma provodi program unapređenja kvalitete ugostiteljske industrije u 2011. godini.

Ciljevi programa:

* uspostaviti sustav potpore aktivnostima poduzetnika u ugostiteljstvu i hotelijerstvu radi kontinuiranog poboljšanja kvalitete poslovanja i pružanja usluga hotela i ugostiteljskih objekata uvođenjem inovacija, novih tehnologija i razvijanja konkurentnih prednosti
* razvoj ponude ugostiteljske industrije na područjima na kojima turizam nije dovoljno razvijen
* poseban poticaj hotelskoj i ugostiteljskoj industriji, posebno tamo gdje još nije bitno investirano u izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i obnovu

Korisnici programa mogu biti trgovačka društva i obrti na području Republike Hrvatske, koji kao predlagatelji/nositelji projekata imaju kvalitetno pripremljene /razrađene projekte kojima se ostvaruju navedeni ciljevi.

Sredstva državne potpore mogu se koristiti isključivo za projekte u 2011. godini kojima se ostvaruju navedeni ciljevi programa i to za:

* uvođenje i održavanje HACCP sustava
* uvođenje i održavanje sustava kvalitete 9001:2000
* uvođenje sustava upravljanja okolišem u ugostiteljski objekt
* uvođenje metodologije čistije proizvodnje u ugostiteljski objekt
* poticaj ulaganja u energetsku učinkovitost
* poticanje posebnih programa koji doprinose povećanju kvalitete u ugostiteljskoj industriji

Sredstva državne potpore mogu se koristiti za aktivnosti realizacije projekata i pripreme dokumentacije projekata: izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije.

Zahtjevi temeljem otvorenog javnog poziva zaprimaju se do 01. rujna 2011. godine

 

Skip to content