Novosti

Novosti

Programi Zajednice

Svrha programa Zajednice je dati potporu unutarnjim politikama Europske unije. To su akcijski programi primarno osmišljeni kao sredstva za postizanje ciljeva postavljenih od strane Europske unije i njezinih država članica.

U načelu, programi su namijenjeni isključivo državama članicama na temelju posebne stavke u Općem proračunu EU. Ipak, s obzirom na to da obuhvaćaju većinu politika Zajednice, omogućuju i pripremu za pristupanje, jer države kandidatkinje i njihove građane upoznaju s politikama i metodama rada Unije. Države koje nisu članice EU dužne su platiti članarinu za sudjelovanje u svakom pojedinom programu.

Programi Zajednice 2014.-2020.

Erasmus+
Obzor 2020.
COSME program
Kreativna Europa
Europa za građane 2014-2020
Inicijativa za zapošljavanje mladih (Youth Employment Initiative)
Program za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSi)
Program Zdravlje za rast
Program Life

Programi Zajednice 2013.-2020.

*    IDABC
*    Fiscalis 2013
*    Carine 2013
*    Kultura 2007-2013
*    Media 2007
*    Sedmi okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti FP7
*    Europa za građane
*    Program zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS
*    Okvirni program za konkurentnost i inovacije CIP
a) Program za poduzetništvo i inovacije EIP
b) Inteligentna energija – europski program IEE
c) Program potpore informacijske i komunikacijske tehnologije ICT
*    Financijski instrument za civilnu zaštitu
*    Program zajednice u području javnog zdravstva
*    Marco Polo II
*    Mladi na djelu

Skip to content