Novosti

Natječaji

PROGRESS – Industrijski odnosi i socijalni dijalog

Ciljevi natječaja uključuju mjere i inicijative povezane s prilagodbom socijalnog dijaloga ka promjenama u zapošljavanju i radu te povezane izazove, poput upozoravanja na modernizaciju tržišta radne snage, kvalitete rada, anticipacije, pripreme i upravljanje promjenama i restrukturiranjem, fleksigurnosti, vještinama, mobilnošću i migracijom, zapošljavanjem mladih, pomoć zdravstvenoj i sigurnosnoj strategiji, približavanjem poslovnog i obiteljskog života, ravnopravnosti spolova, aktivnosti u području anti-diskriminacije, aktivnog starenja, aktivnog uključivanja i poštenog rada.

Rokovi za prijavu aplikacija su sljedeći:

.  25. ožujka 2011.  za aktivnosti koje počinju najranije 25. svibnja 2011. i najkasnije 22. prosinca 2011. ( indikativni predviđeni iznos ovisno o kvaliteti prijavljenih prijedloga: EUR 5 600 000);
.  30. kolovoza 2011. za aktivnosti koje počinju najranije 30. listopada 2011. i najkasnije 22. prosinca 2011. (indikativni predviđeni iznos ovisno o kvaliteti prijavljenih prijedloga: EUR 7 660 000).

Predviđena proračunska alokacija natječaja iznosi EUR 13 260 000. (U svrhu primjera, prosječna veličina dodijeljenih sredstva za 2010. godinu je bila otprilike EUR 160 000.)

Unutar ovoga natječaja Europska komisija se financirat će do 80% ukupnog odabranog troška aktivnosti. Europska komisija može odlučiti financirati do 95% kompletnog troška aktivnosti socijalnog dijaloga (isključivo pod-program I) koji se tiče pregovora u skladu s Člankom 154 i 155 TFEU (Ugovora o funkcioniranju EU), sastanaka za pripremu pregovora (pod-program I – drugi znak nabrajanja), ili zajedničke socijalne partnerske aktivnosti povezane s implementacijom rezultata pregovora Europskog socijalnog dijaloga.

Prihvatljivi kandidati

1. Socijalni partneri:
* Europsko socijalne partnerske organizacije u skladu s Člankom 154 Ugovora o funkcioniranju EU Socijalne partnerske organizacije na europskoj razinikoja nije pokrivena u (i) iznad, na primjer oni koji su uključeni u pripremu i pokretanje Europskog socijalnog dijaloga na sektorskoj razini
* Nacionalne ili regionalne organizacije socijalnog partnerstva, ukoliko je projekt dio Europskog pristupa

2. Organizacije povezane sa industrijskim odnosima
* Neprofitne organizacije, istraživački centri i instituti, sveučilišta
* Neprofitne mreže poduzeća ili radnih organizacija

3. Javne vlasti
Javne vlasti, uključujući odgovarajuća udruženja i vladine servise ili agencije

4. Međunarodne organizacije:
Međunarodne organizacije (poput UN agencija) aktivne u poljima socijalnog dijaloga i/ili industrijskih odnosa

 

Skip to content