Novosti

Novosti

PROGRESS

Progress (Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost) daje financijsku potporu za provedbu ciljeva Europske unije u područjima zapošljavanja i socijalnih pitanja.

Progress je usmjeren na pet područja:

* Zapošljavanje
* Socijalno uključivanje i zaštita
* Radni uvjeti
* Nediskriminacija i različitost
* Ravnopravnost spolova

PROGRESS ima šest općih ciljeva. To su:

* Poboljšati znanje i razumijevanje situacije u zemljama članicama kroz analizu, evaluaciju i blisko praćenje politika

* Pružiti  potporu  razvoju  statističkih  alata,  metoda  i  zajedničkih   indikatora   u   područjima   pokrivenim   programom (raščlanjenih po spolu i dobi gdje je prikladno)

* Podržati i pratiti primjenu zakona Zajednice i ciljeva politike u zemljama članicama kako bi se ocijenila njihova učinkovitost i utjecaj
* Promicati umreživanje i uzajamno učenje te identificirati i širiti dobru praksu i inovativne pristupe na razini EU
* Podići svijest dionika i opće javnosti o svakom od područja politika
* Povećati kapacitet ključnih EU mreža za promicanje, podupiranje i daljni razvoj politika i ciljeva EU

Programom se financiraju tri vrste aktivnosti:

1. Analitičke aktivnosti (koje uključuju prikupljanje, kompilaciju i distribuciju statističkih podataka i indikatora), studije, izvješća i materijale za edukaciju putem interneta i drugih medija.
2. Aktivnosti koje uključuju uzajamno učenje, razmjenu informacija i dobre prakse, promociju inovativnih pristupa, te organiziranje sastanaka radnih grupa i seminara na nacionalnoj i europskoj razini.
3. Pružanje podrške glavnim izvođačima programa za operativne troškove, organiziranje radnih seminara, razmjena predstavnika nacionalnih administrativnih tijela i suradnja s međunarodnim institucijama.

Nadležno tijelo državne uprave za ovaj Program je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Skip to content