Novosti

Novosti

Projekt „Mreža socijalnog volontiranja Brodsko-posavske županije”

Projekt „Mreža socijalnog volontiranja Brodsko-posavske županije” nastao je kao inicijativa projektnog tima s ciljem da se nedostatak financijskih i ljudskih kapaciteta u organizacijama civilnog društva kompenzira vlastitim snagama te se  zadovolji potreba za socijalnim uslugama angažmanom volontera.

Neki od alata koje ovaj projekt predviđa su: stvaranje institucionalnog okvira kroz neformalno udruženje „Mreža socijalnog volontiranja Brodsko-posavske županije”, poticanje suradnje organizacija civilnog društva, kreiranje ICT-alata za spajanje volontera i organizatora volontiranja te osvješćivanje javnosti kroz multi-medijsku kampanju.

Nositelj projekta: Zlatni cekin, poliklinika za rehabilitaciju djece

Partneri: Volonterski centar Slavonski Bro i Udruga slijepih Brodsko-posavske županije

Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda je pružila stručnu podršku i pomoć u pisanju i pripremi projektne dokumentacije kao i asistenciju u provođenju projekta.

Letak projekta                                                                            Plakat projekta

Skip to content